top of page

Acerca de

หน่วยต้อกระจก โรงพยาบาลศุภมิตร

ปก.jpg

ผ่าตัดต้อกระจก สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่?

 • ค่าบริการผ่าต้อกระจกสำหรับบุคคลทั่วไป เริ่มต้น 20,000 บาท 
 • ข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้  ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน!
 • ข้าราชการกทม. สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน!
 • ข้าราชการกสทช. สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกสทช. ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน!
 • ข้าราชการเมืองพัทยา สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเมืองพัทยา ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน!
 • การใช้สิทธิประกัน ขึ้นอยู่กับ Insurance policy ของบริษัทประกันที่ผู้รับบริการทำสัญญาไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

สถานที่เข้ารับบริการผ่าตัดต้อกระจก

 • โรงพยาบาลศุภมิตร                                 จ.สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ                     จ.ยโสธร
 • โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง                               จ.นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)   จ.ตรัง
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล                              จ.สกลนคร

ความคิดเห็นผู้เข้ารับบริการ

โรคต้อกระจก

 • เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้
 • สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดต้อกระจกคือ อายุที่เพิ่มขึ้น พบว่า "ต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ช้าก็เร็ว แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ"
Synphaet-4-1.webp

ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกก่อนวัย

 • การได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเข้าตาเป็นเวลานานๆ

 • โรคเกี่ยวกับตา เช่น ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ 

 • โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ

 • การเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ

 • ความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น เด็กแรกเกิดที่มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์

 • การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์

อาการของต้อกระจก

 • ตามัว/มองเห็นไม่ชัดเจนโดยไม่มีอาการเจ็บปวด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว 

 • มองเห็นภาพซ้อน เกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากัน การหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียว

 • มองเห็นแสงไฟกระจาย โดยเฉพาะเวลาขณะขับรถในตอนกลางคืน

 • เปลี่ยนแว่นตาบ่อย มองเห็นในระยะใกล้ดีขึ้นหรือไม่ต้องใส่แว่นตาในระยะมองใกล้

 • เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา

elderly-women-rub-their-eyes-touch-their-eyes-because-eye-strain-eye-disease-elderly.jpg

การรักษาต้อกระจก

 • การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดนำเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ โดยวิธีการผ่าตัดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน "การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (phacoemulsification)"

การดูแลสุขภาพดวงตา

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 • พักสายตาเป็นระยะหากต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานาน

 • สวมแว่นกันแดดที่กรองแสงอัลตราไวโอเลต ไม่จ้องมองดวงอาทิตย์โดยตรง

 • หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา อย่าให้ดวงตาโดนกระแทก

 • ตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพตาทุกปี 

bottom of page