แพคเกจและโปรโมชั่น

drive thru covid 19 2090x600 Pixels.jpg
ไล่ระดับสีสดใส

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ช่วยป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตับ ใส่ใจดูแลตับเพื่อสุขภาพที่ดี

ราคา

2,100 บาท

1/1/64 - 31/12/65

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

เรามักคิดกันว่าโรคไข้หวัดใหญ่มักแพร่ระบาดเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วโรคไข้หวัดใหญ่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปีและทุกกลุ่มอายุ

ราคา

800 บาท

1/1/64 - 31/12/65

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

สูงไวไกโลโรค ด้วยวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ราคา

เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

1/1/64 - 31/12/65

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ุ

เชื้อไวรัสHPVบางสายพันธุ์ ทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องปาก มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งที่อวัยวะเพศของทั้งหญิงและชาย

ราคา

เริ่มต้นที่ 5,100 บาท

1/1/64 - 31/12/65

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เพราะทุกคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การแนะนำวิธี ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ราคา

800 บาท

1/1/64 - 31/12/65

วัคซีนสำหรับลูกรัก

การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง

ราคา

เริ่มต้นที่ 5,990 บาท

1/1/64 - 31/12/65

ดวงตาภาพประกอบ

ตรวจสุขภาพดวงตา

โรคตาบางชนิดอาจไม่มีอาการแสดงผิดปกติเลยในระยะแรกของโรค เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา แต่หากไม่ได้รับการรักษา จะค่อยๆลุกลามมากขึ้น

ราคา

800 บาท

ผ่าตัดสลายต้อกระจก

โปรแกรมผ่าตัดสลายต้อกระจก เปลี่ยนความพร่ามัว ให้เห็นหน้าและรอยยิ้มจากคนที่คุณรัก ชัดเจนอีกครั้ง

ราคา

เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

01/19 - 01/23

01/19 - 01/23

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันครู

วันครู แทนความห่วงใย ด้วยของขวัญชิ้นพิเศษ ศุภมิตร มิตรดี ที่คุณอุ่นใจ

ราคา

เริ่มต้นที่ 7,300 บาท

16/1/64 - 15/2/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happiness 2021

ปีใหม่แล้ว แทนความห่วงใยด้วยของขวัญชิ้นพิเศษ ศุภมิตร มิตรดี ที่คุณอุ่นใจ

ราคา

เริ่มต้น 5,400 บาท

1/1/64 - 31/1/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่ง

การวางแผนสร้างครอบครัว จึงสำคัญไม่แพ้การวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นอกจากทำให้ทราบว่าสุขภาพของคุณและคู่รักของคุณพร้อมแค่ไหน?

ราคา

เริ่มต้นที่ 2,770 บาท

1/1/64-31/12/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย ด้วยราคาที่คุ้มค่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต

ราคา

เริ่มต้น 6,300 บาท

1/1/64 - 31/12/64

ตรวจหาเช็คปอด ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 124 สไลด์

เรื่องปอดไว้ใจเรา ด้วยโปรแกรม CT Chest Screening Exam รีบตรวจก่อนสายเกินแก้

ราคา

5,000 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย ด้วยราคาที่คุ้มค่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต

ราคา

เริ่มต้นที่ 5,300 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับถูกทำลาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้

ราคา

800 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย ด้วยราคาที่คุ้มค่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต

ราคา

4,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

คัดกรองมะเร็งชายและหญิง

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมะเร็ง มะเร็งคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ตรวจก่อน รู้ทัน รักษาหายได้

ราคา

เริ่มต้น 2,100 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย ด้วยราคาที่คุ้มค่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต

ราคา

3,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

รู้ก่อนภัยร้ายกระดูกพรุน โรคที่ไม่แสดงอาการ ทุก 3 วินาที มีผู้สูงอายุกระดูกหัก จากโรคกระดูกพรุน

ราคา

2,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

ตรวจเช็คช่องท้อง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

CT Chest Screening Exam อย่าละเลยช่องท้อง มะเร็งในช่องท้องรีบตรวจก่อนสายเกินแก้

ราคา

12,000 บาท

1/1/64 - 31/12/64

ตรวจสุขภาพหัวใจ Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ อย่าปล่อยให้หัวใจของคุณอ่อนแอ

ราคา

4,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lite

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัย ด้วยราคาที่คุ้มค่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต

ราคา

1,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักก่อนมีบุตร

ราคา

เริ่มต้นที่ 3,570 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจด้วยวิธี Co-testing คือการตรวจ HPV DNA ร่วมกับการตรวจ Pap smear ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดีกว่าการตรวจ Pap smear อย่างเดียว

ราคา

2,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมคลอด Welcome Baby

เพื่อลูกน้อยที่ลืมตาสัมผัสโลก อย่างแข็งแรงปลอดภัย สู่อ้อมกอดอันแสนอบอุ่น จากแม่สู่ลูกน้อย พร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อย 24 ชม. ของที่ระลึก และรับภาพความประทับใจที่ทางโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี มอบให้กับคุณ

ราคา

เริ่มต้นที่ 25,500 บาท

1/1/64 - 31/12/64

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

"นิ่วในถุงน้ำดี" อันตรายกว่าที่คุณคิด จัดการนิ่ว หมดกังวลเรื่องปวดท้อง

ราคา

59,000 บาท

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

ปัจจัยของโรคนอกจากการเบ่งถ่ายรุนแรงแล้ว สามารถเกิดจากท้องผูกเรื้อรัง

ราคา

32,000 บาท

โปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่ง

การผ่าตัดไส้ติ่งโดยเร่งด่วน เพราะโรคนี้ไม่สามารถรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวได้ และการผ่าตัดยังช่วยกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไส้ติ่งแตกได้อีกด้วย

ราคา

49,000 บาท

โปรแกรมผ่าตัดก้อนที่เต้านม

ภัยอันตรายที่ไม่ควรปล่อยไว้ หากตรวจพบก้อนเนื้อตั้งแต่ยังมีขนาดเล็ก คนไข้ก็จะมีทางเลือกในการรักษาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ราคา

29,000 บาท

โปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน

ไส้เลื่อน อันตรายกว่าที่คุณคิด ต้องรักษา ก่อนเป็นภาวะลำไส้อุดตัน

ราคา

39,000 บาท

โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม จึงเป็นอีกวิธีที่ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ราคา

เริ่มต้นที่ 3,450 บาท

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie