ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศุภมิตร

ศูนย์บริการข้อมูลโรงพยาบาลศุภมิตร มีความยินดี และพร้อมที่จะให้บริการท่าน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

แผนที่และที่อยู่

76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง 

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ช่องทางการติดต่อบริการผู้ป่วยนอก

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศุภมิตร

โทร. +66(0)35-523777  ตามด้วยเบอร์ต่อ

แผนกจักษุวิทยา

ศูนย์โรคตาและต้อกระจก

ต่อ 4405

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม

ต่อ 1201

แผนกกุมารเวช

คลินิกเด็ก

ต่อ 4411

แผนกศัลยกรรม

ศัลยกรรม

ต่อ 4407

แผนกออร์โธปิดิกซ์

ออร์โธปิดิกซ์

ต่อ 2506

แผนกสูตินรีเวช

สูตินรีเวช

ต่อ 2204

แผนกตรวจสุขภาพ

Checkup Center

ต่อ 1204

แผนกเวชศาสตร์ฟืนฟู

กายภาพบำบัด

ต่อ 3102

แผนกทันตกรรม

ทันตกรรม

ต่อ 4401

ช่องทางการติดต่อตรวจสุขภาพนอกพื้นที่

ติดต่อตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 

โทร. +66(0)35-523777  ตามด้วยเบอร์ต่อ

Checkup Mobile

ตรวจสุขภาพ/ชีวอนามัย นอกสถานที่

 ต่อ 4407

Vaccine Mobile

วัคซีนนอกสถานที่

ต่อ 4407

ช่องทางการติดต่อภายในโรงพยาบาล

ติดต่อแผนกภายในโรงพยาบาลศุภมิตร

โทร. +66(0)35-523777  ตามด้วยเบอร์ต่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขายและการตลาด ต่อ 4407

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สื่อสารสัมพันธ์

ต่อ 4403

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล)

ต่อ 4300

ฝ่ายบริหาร

จัดซื้อ

 ต่อ 4307

ฝ่ายบริหาร

ติดตามหนี้สิน

ต่อ 1207

สอบถามข้อมูล คำแนะนำ และติชม

ทุกข้อความคือส่วนหนึ่งในการพัฒนา "ความภูมิใจของเรา คือ ความเชื่อใจของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน "

ส่งข้อความหาเรา

มั่นใจได้ในมาตรฐานการรักษา ยึดมั่นในคุณภาพ ดูแลคุณดุจญาติมิตร

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม