top of page

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 

1. ตรวจสอบรายชื่อ บริษัทประกันและคู่สัญญา

customer-support.png

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่เรา

พื้นที่ทำงาน

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศุภมิตร โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในเข้ารับบริการกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

support.png

Tel.+66(0)35-523777

ต่อ 2604

รายชื่อบริษัทประกันภัยและคู่สัญญาที่เข้าร่วม

2. เข้ารับบริการสิทธิประกันบริษัทและคู่สัญญา

customer-support.png

สำหรับผู้ตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาใช้สิทธิ ตามกรณี โดยต้องแนบเอกสารดังนี้

ผู้ชายมือบนแป้นพิมพ์

เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

กรณีทั่วไป และ ฉุกเฉิน

id-card.png

ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้​

  • บัตรประจำตัวประชาชน  (หรือ)

  • บัตรที่ทางราชการออกให้ (หรือ)

  • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์

บริการผู้ป่วยนอก

contract.png
  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน

  • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

บริการผู้ป่วยในที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน

smartphone.png
  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน

  • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

3.ตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

customer-support.png

กรณีตรอวจสอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง

ชุดหูฟังของ Call Center

กรณีตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ ศูนย์บริการสิทธิ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

support.png

Tel.+66(0)35-523777

ต่อ 2604

รายชื่อบริษัทประกันภัยและคู่สัญญา

แองเคอ 1

ก.

ค.

จ.

ช.

ซ.

ต.

ท.

ธ.

น.

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เครือธนชาต จำกัด

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (คปภ.ระงับ)

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย

บริษัท ซีเนอร์จี แคร์ จำกัด

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ AIG ประกันภัย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ป.

พ.

ฟ.

ภ.

ม.

ย.

ร.

ว.

ส.

อ.

ฮ.

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีเอส เพอร์ซันแนลลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมดิลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิ - ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์บัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด 

บมจ. อลินอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส

บริษัท อินเตอร์พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้น จำกัด

บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอเพ็ก ประกันสุขภาพ

บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด 

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ทน่า(บูพา)ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลเท้นส์ จำกัด

2.png
4.png
3.png
1.png
bottom of page