top of page
Wave

โรงพยาบาลศุภมิตร 31 ปี 31 ตู้ยา มอบให้ โรงเรียน 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอศรีประจันต์เริ่มแล้ว!!! โรงพยาบาลศุภมิตร 31 ปี 31 ตู้ยา มอบให้ โรงเรียน 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอศรีประจันต์ ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า,โรงเรียนวัดปลายนา และ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

นายหะริณ โชคชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า “ ทางโรงพยาบาลศุภมิตรขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาอาการเบื้องต้น ให้กับทางโรงเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้น้อง ๆ มี ยา และเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ในการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นได้ ”

โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ผู้อำนวยการและตัวแทนของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เป็นอย่างดี ทางโรงพยาบาลศุภมิตร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี


bottom of page