top of page
แผนกสูตินรีเวชกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงภัสสิรา วารินศิริรักษ์

สาขา
อนุสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
08.00 - 12.00
bottom of page