top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป

  • เวชศาสตร์ครอบครัว


การศึกษา
  • สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป สถานบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page