หมอ_edited.jpg

ทันตแพทย์หญิงจุฑาภัค ดิลกโรจนกุล

สาขา
อนุสาขา
ทันตแพทย์ศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกทันตกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันพุธ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกทันตกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)