top of page

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถสร้างภาพได้ถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา)โดยใช้เวลาไม่ถึง 0.5 วินาที สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างแม่นยำ ทำให้มองเห็นโครงสร้างภายในปอดได้ละเอียด จึงช่วยให้ตรวจหาก้อนมะเร็งได้ถูกต้องชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งจะมีขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่มีความไวและความละเอียดน้อยกว่า บางครั้งจุดเล็กๆ ในปอด ปลอดภัยต่อโรคแทรกซ้อน และไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล
ทำไมต้องเอกซเรย์

วิธีนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการวินิจฉัยความผิดปกติภายในร่างกายโดยแพทย์ ซึ่งสามารถตรวจสอบอาการของคนไข้ได้หลายประการ เช่น

ตรวจหาปัญหาสุขภาพปอด เช่น มะเร็งปอด น้ำท่วมปอด เป็นต้น

ตรวจหาสิ่งแปลกปลอม หากผู้ป่วยได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายหรือการกลืนวัตถุต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย

ตรวจหาความผิดปกติของกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งกระดูก เป็นต้น

มะเร็งเต้านม โดยการตรวจหาความความผิดปกติบริเวณเนื้อของเต้านม

การอุดตันของหลอดเลือด ด้วยการฉีดสารที่ผสมไอโอดีนเข้าไปเพื่อให้เกิดการเรืองแสงในระบบหลอดเลือด ทำให้เห็นระบบหลอดเลือดว่ามีการอุดตันหรือไม่


ประเภทของการเอกซเรย์

การตรวจเอกซเรย์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

กระดูก เพื่อตรวจดูความผิดปกติของกระดูกตามส่วนต่าง ๆ เช่น ฟัน แขน ขา เป็นต้น

ทรวงอก การตรวจตรงจุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจปอด หัวใจ การตรวจแมมโมเเกรมเพื่อหามะเร็งเต้านม

ช่องท้อง ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและหาสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

การเตรียมตัวก่อนการเอกซเรย์

โดยปกติแล้วสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจบางรายจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการตรวจ ควรงดการทานอาหารและยา และไม่ควรนำเครื่องประดับหรือโลหะติดตัวเข้าไป นอกจากนี้หากผู้ตรวจกำลังตั้งครรภ์ควรรีบบอกแพทย์ทันทีเพื่อเลื่อนการตรวจออกไปก่อน

ขั้นตอนการเอกซเรย์

ผู้เข้ารับการตรวจอาจต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ เมื่อเข้าสู่การเอกซเรย์ให้จัดท่าทางของร่างกายตามคำสั่งของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นอยู่นิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด นอกจากนี้ผู้เข้ารับการตรวจบางรายอาจจำเป็นต้องใช้สารเคมีช่วยในการตรวจด้วย หลังจากที่เครื่องทำการเอกซเรย์เสร็จสิ้น แพทย์จะนำผลที่ได้ไปวินิจฉัยต่อไป

หลังการทำเอกซเรย์

ผู้เข้ารับการตรวจสามารถกลับบ้านหรือรอฟังผลได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการตรวจนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ เพราะสารที่ใช้มีปริมาณรังสีที่น้อยมาก อย่างไรก็ตามอาจมีผลกระทบเกิดขึ้นกับร่างกายได้ เช่น ตาพร่ามัว อุจจาระมีสีซีด หรือมีผื่นขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติสามารถเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์ได้


โรงพยาบาลศุภมิตร มีบริการ ตรวจหา "มะเร็งปอด" ด้วยเครื่อง CT Scan 128-Slice ที่สามารถตรวจได้อย่างแม่นยำ ตรวจพบได้แม้ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็ก เพื่อความปลอดภัย สบายใจ รู้ไว รักษาก่อนสายเกินแก้

ติดต่อสอบถามโทร 035-523777 Line : @Supamitr Facebook : https://www.facebook.com/Supamitrhospital

bottom of page