top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์สุนทร อุ้ยศรีคูณ

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว
ประวัติการศึกษา
ปี 2526 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2532 : สาขาอายุรศาสตร์ สถานบันวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
bottom of page