top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์สุนทร อุ้ยศรีคูณ

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
แผนก
 • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

 • เวชศาสตร์ครอบครัวการศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2526

 • สาขาอายุรศาสตร์ สถานบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2532


วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
 • วันจันทร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันอังคาร เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันพุธ เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันเสาร์ เวลา 08:00 - 12:00 น.

 • วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page