top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์วัฒนกิจ จันทรธนะสุทธิ์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม ประสาทวิทยา (อายุรกรรมสมองและระบบประสาท)
ประวัติการศึกษา
ปี 2552 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ปี 2547 : สาขาวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาทวิทยา
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันศุกร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 19.00

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page