top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ธีระพงษ์ ประเสริฐถาวรศิร

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไปการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2535

  • สาขาอายุรศาสตร์ สถานบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2541


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพุธ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page