top of page
แผนกออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
แผนกออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกซ์ (กระดูกและข้อ)
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
13.30 - 15.00
bottom of page