ร่วมงานเรา

พนักงานขับรถ

ขับรถรับ-ส่งไปตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Full Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

วันเผยแพร่

29 เมษายน 2564 17:00:00

พนักงานเวรเปล

บริการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆภายในหน่วยบริการ ด้วยรถเข็นนั่งเปลนอนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย...

Full Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

วันเผยแพร่

22 เมษายน 2563 07:00:00

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์...

Full Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

วันเผยแพร่

22 เมษายน 2563 07:00:00

พนักงานขาย

จัดหาลูกค้าเพื่อมาชื้อบริการของโรงพยาบาล ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ...

Full Time

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

วันเผยแพร่

1 เมษายน 2563 07:00:00