top of page

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกออร์โธปิดิกซ์
แผนกออร์โธปิดิกซ์ "กระดูกและข้อ" โรงพยาบาลศุภมิตร บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีการต่างๆ เฉพาะทางด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาในขั้นตอนตลอดถึงกระบวนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมในด้านการรักษาเฉพาะด้าน ทำให้มีแพทย์ครอบคลุมในด้านนี้อย่างครบถ้วน สามารถรักษาและแก้ไขสภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากกระดูก และข้อ รวมถึงระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการของแผนกออร์โธปิดิกซ์

เท้าและข้อเท้า
ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมให้บริการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บปวดจากปัญหาเอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก หรือแม้กระทั่งปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเท้าและส้นเท้า

มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่
เราดูแลครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ ทั้งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรื้อรังทางมือ และแขน ข้อมือ ข้อศอกและหัวไหล่ รักษาหัวไหล่หลุด เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ข้อต่อบริเวณหัวไหล่บวมและอักเสบ กระดูกแตกหัก ข้ออักเสบ ทีมศัลยแพทย์ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยการกินยา การฉีดยาเพื่อลดความปวด มีโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว

กระดูกสันหลัง
ให้บริการดูแลปัญหากระดูกสันหลังในทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการรักษาแบบผ่าตัดแผลเล็กและการรักษาโดยไม่ผ่าตัด ด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

สะโพกและเข่า
อาการเจ็บปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า ขาโก่ง ขากาง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอเหยียดไม่สุด ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก อาการเหล่านี้คือสัญญาณของโรคข้อสะโพกและข้อเข่าที่สร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน

อุบัติเหตุกระดูกหัก
ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ให้การรักษาและดูแลผู้ที่มีกระดูกหักแบบซับซ้อนและรุนแรง หรือการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป

กระดูกพรุน
ทีมแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทาง พร้อมให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ทีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน
เทคโนโลยีการรักษา
การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม
การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม เป็นหลักการสำคัญเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ เป็นการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ One – Stop Care Center เพียบพร้อมไปด้วยการดูแลจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการครอบคลุมทุกสาขาสำหรับการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายแบบองค์รวมทุกระบบโรค โดยจะประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพอื่น ๆ ร่วมกับวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา และสอดคล้องกับการรักษาโรคหลักของผู้ป่วยรายนั้น ๆ
Health consultation
bottom of page