top of page

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการตรวจและรักษาทางทันตกรรมที่ครบวงจรสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค (Sterilization) เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่สมบูรณ์ครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของเหงือกและฟัน พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว รวมไปถึงความสวยงามที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพให้แก่ผู้รับบริการ
การให้บริการของคลินิกทันตกรรม
ทันตกรรมทั่วไป
• ตรวจ ปรึกษา และวางแผนการรักษา
• ทำความสะอาดฟัน
• ถอนฟัน
• อุดฟัน
• ครอบฟัน
• ฟอกสีฟัน
• ขูดหินปูน, ขัดฟัน,
• ปิดช่องว่างฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
• เคลือบฟลูออไรด์
• เคลือบหลุมร่องฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก
• ผ่าฟันคุด
• รักษาคลองรากฟัน
• รากฟันเทียม

งานทันตกรรมประดิษฐ์
• ฟันปลอม
• แบบติดแน่น ทั้งทางด้านหน้าฟันและด้านลิ้น
• แบบถอดได้และจัดฟันแบบล่องหน
• ครอบฟัน & สะพานฟัน

เทคโนโลยีการเพื่อการวินิจฉัย
• ห้องหัตถการทันตกรรม
• เครื่องถ่ายภาพรังสีฟัน
Health consultation
bottom of page