top of page

คลินิกแพทย์แผนจีน

คลินิกแพทย์แผนจีน
การรักษาแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาแบบองค์รวม โดยเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกายเป็นหลัก ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ทั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะได้รับผลดีจากการรักษาในศาสตร์แพทย์แผนจีน
การให้บริการของคลินิกแพทย์แผนจีน
• ฝังเข็มรักษาโรค
• ฝังเข็มรักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
• ฝังเข็มปรับสมดุลร่างกาย
• ฝังเข็มรักษาผิวพรรณ
• ครอบกระปุกแก้ว และ นวดด้วยกระปุกแก้ว


เทคโนโลยีการเพื่อการวินิจฉัย
การฝังเข็ม
• ฝังเข็มรักษาโรค เป็นการฝังเข็มตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อรักษาโรคหรืออาการ ทั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
• ฝังเข็มเพื่อความงาม เพื่อเป็นการบํารุงสุขภาพให้เลือดลมไหลเวียนดี ลดน้ําหนัก ลดสิว ลดฝ้า รวมถึงริ้วรอย
• ฝังเข็มเพื่อบํารุงสุขภาพ เป็นการบํารุงสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเนื่องจากการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า หากร่างกายสมบูรณ์ก็จะทําให้มีภูมิต้านทานโรคต่างๆ

การครอบกระปุก
ใช้กระปุกแก้วหรือกระปุกพลาสติก เพื่อกระตุ้นลมปราณ ณ จุดฝังเข็มแทนการใช้เข็ม เพื่อลดอาการปวดเมื่อย, บํารุงสุขภาพ, รักษาโรค
Health consultation
bottom of page