นวดไหล่

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 035 523777  

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ตึก 3 ชั้น 1

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษา รักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และลดความเจ็บปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย  หรือ โรคที่เจ็บปวด จากกล้ามเนื้อ เส้นประสาทกดทับ  หรือกระดูก    โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ใช้วิธีผ่าตัด  วางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นักกายภาพบำบัด

บริการด้านการแพทย์

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

 • ปวดคอ

 • ปวดหลัง

 • ปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อยึดติด เช่น ไหล่ติด เข่าติด เป็นต้น

 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุต่างๆ

 • กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด

 • Office syndrome

 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด เป็นต้น

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ

 • หอบหืด

 • โรคปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง

ทีมแพทย์แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.วรรณภา พูนนาค

สาขาเวชศสารตร์ฟื้นฟู

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม