นวดไหล่

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 035 523777  

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ตึก 3 ชั้น 1

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษา รักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และลดความเจ็บปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย  หรือ โรคที่เจ็บปวด จากกล้ามเนื้อ เส้นประสาทกดทับ  หรือกระดูก    โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ใช้วิธีผ่าตัด  วางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นักกายภาพบำบัด

บริการด้านการแพทย์

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

 • ปวดคอ

 • ปวดหลัง

 • ปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อยึดติด เช่น ไหล่ติด เข่าติด เป็นต้น

 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุต่างๆ

 • กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด

 • Office syndrome

 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด เป็นต้น

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ

 • หอบหืด

 • โรคปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง

ทีมแพทย์แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

พ.ญ. วรรณภา
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
พ.จ. สุกิจ นราธนากร
แพทย์แผนจีน
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie