top of page
หมอ_edited.jpg

คุณณัฐชยา คมปรียารัตน์

สาขา
อนุสาขา
นักเวชศาสตร์สือความหมาย
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม

  • คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพุธ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page