top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

คุณณัฐชยา คมปรียารัตน์

สาขา
อนุสาขา
นักเวชศาสตร์สือความหมาย
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขานักเวชศาสตร์สือความหมาย
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
bottom of page