top of page
แผนกจักษุวิทยา
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงแพร พิมพ์โพธิ์

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
จักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกจักษุวิทยา ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page