top of page
แผนกจักษุวิทยา
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงแพร พิมพ์โพธิ์

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
จักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
bottom of page