top of page
แผนกจักษุวิทยา
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงอรหทัย ทองบุญ

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจักษุวิทยา
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 13.00
09.00 - 13.00
bottom of page