top of page
แผนกตรวจสุขภาพ
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงอชิรญา โอสธีรกุล

สาขา
อนุสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 15.00
09.00 -15.00
bottom of page