top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงอชิรญา โอรสธีรกุล

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
07.00 - 08.30
12.00 -13.00
17.00 -20.00
12.00 - 13.00
bottom of page