top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงอชิรญา โอรสธีรกุล

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 07:00 - 08:30 น.

  • วันอังคาร เวลา 12.00 - 13.00 น.

  • วันพุธ เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 12:00 - 13:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page