top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงสุธิดา ชีวะอิสระกุล

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกกุมารเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
การศึกษา

วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกกุมารเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page