หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงสุจิตรา ปานย้อย

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคเลือด
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป

  • อายุรศาสตร์โรคเลือดการศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)