top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงศิริพร เรืองสุขอุดม

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกกุมารเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • กุมารเวชศาสต์ทั่วไป


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

  • กุมารเวชศาสตร์ ปี 2547


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพุธ เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกกุมารเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page