top of page
แผนกจักษุวิทยา
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงวิภาดา วามวาณิชย์

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจักษุวิทยา
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12.00 -13.00
bottom of page