top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงวรรณภา พูนนาค

สาขา
อนุสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
-
แผนก
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


สาขาและความเชี่ยวชาญ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


การศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559


วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
 • ออฟฟิศซินโดรม, อาการปวดเรื้อรัง,

 • อาการปวดจากโรคกระดูกทับเส้นประสาท

 • บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และ การเล่นกีฬา

 • ฝังเข็มแบบตะวันออก ( Dry Needling )

 • อัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ท่อน้ำนมอุดตัน ( มารดาให้นมบุตร )

ตารางเวลาออกตรวจ
 • วันจันทร์(บางสัปดาห์) เวลา 08:00 - 16:00 น.

 • วันอังคาร เวลา 16:00 - 19:00 น.

 • วันศุกร์ เวลา 16:00 - 19:00 น.

 • วันเสาร์ เวลา 08:00 - 16:00 น.


(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page