top of page
แผนกรังสีวิทยา
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงรัชนี ไพรสุวรรณ

สาขา
อนุสาขา
รังสีวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
bottom of page