top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงมณีวรรณ แช่มประเสริฐ

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกกุมารเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 13:00 -20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกกุมารเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page