หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงภาระวี ชโลธร

สาขา
อนุสาขา
จิตเวช
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม

  • คลินิกจิตเวช


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น


การศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

  • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)