top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงพรรณปพร รอดวัณโณ

สาขา
อนุสาขา
จิตเวช
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปี : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

ปี : สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 17.00

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page