top of page
แผนกจักษุวิทยา
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงบุษบา นริศชาติ

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
จักษุวิทยาจอประสาทตา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจักษุวิทยา จอประสาทตา
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12.00 - 13.00
bottom of page