top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงนีรชา ศิริไชย

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกศัลยกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • ศัลยกรรมทั่วไป


การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกศัลยกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page