top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงนิธินันท์ วีระพัฒนิรันดร์

สาขา
อนุสาขา
เวชปฏิบัติผู้ป่วยวิกฤต
-
แผนก
  • แผนกตรวจสุขภาพ

  • แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา
  • ปี 2552 : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพุธ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page