top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงตีรณา อุ้ยศรีคูณ

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์ทั่วไป


การศึกษา
  • ปี 2558 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต

  • ปี 2565 วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอาทิตย์ เวลา 12:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page