top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงตีรณา อุ้ยศรีคูณ

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา
ปี 2558 : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2565 : สาขาอายุรศาสตร์
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13.00 - 20.00
bottom of page