top of page
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงณฐศศิร์ สุชามาลาวงษ์

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
แผนก
  • แผนกกุมารเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 13:00 - 20:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกกุมารเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page