top of page
แผนกกุมารเวชกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงณฐศศิร์ สุชามาลาวงษ์

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขากุมารเวชกรรม ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
bottom of page