หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงกัญญ์ชณัฐ พลายเพ็ชร

สาขา
อนุสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
-
แผนก
  • แผนกตรวจสุขภาพ


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ)