top of page
แผนกตรวจสุขภาพ
หมอ_edited.jpg

แพทย์หญิงกัญญ์ชณัฐ พลายเพ็ชร

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 -15.00
bottom of page