top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

แพทย์จีนปุญญิศา เทพมังกร

สาขา
อนุสาขา
แพทย์แผนจีน
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาแพทย์แผนจีน
ประวัติการศึกษา
คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต โครงการปริญญาตรีคู่ขนาน คณะศิลปศาสตร์ เอกจีน เกียรตินิยม อันดับ 1


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
bottom of page