พ.จ.สุกิจ นราธนากร

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

480

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
  สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งเข็มรักษาโรค ศ.จูหมิงซิง
  สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งเข็มบาลานซ์ ดร.ถาน อู่เปียน
  สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งเข็มเฟยจิงโจวซี่ ซิวซื่อเจินฝ่า ดร.อู๋หลงเต๋อ
  สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งเข็มปรับชีพจร ดร.พานเสี่ยวชวน
  สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งเข็มอู่สิงเถียวชี่ ดร.หลี่เป๋าอู่
  สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งเข็มหน้าท้องตระกูลป๋อ
สาขาแพทย์แผนจีน
สาขาหลัก
สาขาแพทย์แผนจีน

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง