พญ.วรรณภา พูนนาค

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

39457

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
สาขาเวชศสารตร์ฟื้นฟู
สาขาหลัก
สาขาเวชศสารตร์ฟื้นฟู

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง