พญ.ลลิตา ธีระโรจน์พงษ์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

48239

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั่วไป
สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
สาขาหลัก
สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง