พญ.ภาระวี ชโลธร

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

43635

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สาขาจิตเวช
สาขาหลัก
สาขาจิตเวช

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง