พญ.พรพิมล จักรสถาพร

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

29695

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ จักษุวิทยาต้อหิน
สาขาจักษุวิทยา
สาขาหลัก
สาขาจักษุวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง