พญ.ธีรนุช ศรีธุระวานิช

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

22596

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ รังสีทั่วไป
สาขารังสีวิทยา
สาขาหลัก
สาขารังสีวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง