พญ.กาญจนา ลิ่มไชยฤกษ์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

33539

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ รังสีทั่วไป
สาขารังสีวิทยา
สาขาหลัก
สาขารังสีวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง