top of page
หมอ_edited.jpg

พจ.ปุญญิศา เทพมังกร

สาขา
อนุสาขา
แพทย์แผนจีน
-
แผนก
 • แผนกอายุรกรรม

 • คลินิกแพทย์แผนจีน


สาขาและความเชี่ยวชาญ
 • แพทย์แผนจีน


การศึกษา
 • แพทย์แผนจีน


วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาแพทย์แผนจีน


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
 • ออฟฟิศซินโดรม, อาการปวดเรื้อรัง, ฯลฯ

 • ฝังเข็มลดน้ำหนัก กระซับสัดส่วน

 • ฝังเข็มความงาม

 • ครอบแก้ว

ตารางเวลาออกตรวจ
 • วันจันทร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.

 • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.

 • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 17:00 น.


(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page