top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ตจวิทยา(ผิวหนัง)
แผนก
 • แผนกอายุรกรรม

 • คลินิกโรคผิวหนังและความงาม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
 • โรคผิวหนังและความงาม


การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

 • ตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
 • โรคผมและหนังศีรษะ

 • โรคผิวหนัง

 • ผิวหน้าและความงาม

 • ผื่นคันและภูมิแพ้

 • ดริปวิตามินและโบท็อก

ตารางเวลาออกตรวจ
 • วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page