top of page
แผนกสูตินรีเวชกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์อาทิตย์ ปุณณปูรต

สาขา
อนุสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกสูตินรีเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page