หมอ_edited.jpg

นายแพทย์วีรธัช อานันทนิตย์

สาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม

  • คลินิกโรคหัวใจ


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ


การศึกษา
  • ปี 2556 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

  • ปี 2565 สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 08:00 - 20:00 น.

  • วันพุธ เวลา 08:00 - 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 20:00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 15:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)